„Tikėjimas ir šviesa“ – pranašystė: susitikimas su popiežiumi minint mūsų 50-metį

2021 m. spalio 2 d. susitikimas su popiežiumi Pranciškumi, minint mūsų 50-metį…

Šių metų spalio 2 d. popiežius Pranciškus Vatikane priėmė penkiasdešimties „Tikėjimo ir šviesos“ narių delegaciją.  Prie „Tikėjimo ir šviesos“ administracinės ir tarptautinės tarybos prisijungė tėvai, draugai ir bičiuliai iš Italijos bendruomenių.

Įžengiantį popiežių pasitikome bendruomenės giesme: „Tai tu, tai aš, tai mes, tai popiežius stato bendruomenę…!” Popiežius Pranciškus, plačiai šypsodamasis, pasitiko du bičiulius, kurie nedelsdami  ėmė jam šokti ir jį bučiuoti. Tuomet popiežius pasveikino mūsų bendrą-įkūrėją  Mari Elen Matjo, kuri, būdama 92 metų, nedvejodama prisijungė prie delegacijos. Popiežius labai švelniai pakvietė ją atsisėsti ir palaimino. Tai buvo labai jaudinanti akimirka ne tik Mari Elen, bet ir mums visiems.  

Raulis Izquierdo, tarptautinis „Tikėjimo ir šviesos“ koordinatorius, dėkodamas už šią audienciją, paprašė Šventojo Tėvo padrąsinimo: „Mums reikia jūsų padrąsinimo, priėmimo ir užsidegimo. Štai mes, jūsų Šventenybe: kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“.

Raúl Izquierdo pasveikinimas

Tuomet popiežius tarė žodį, padrąsindamas mus šioje misijoje: „Tikėjimas ir šviesa“ buvo ir yra pranašystė, kadangi silpniausieji dažniausiai atmetami ir laikomi nenaudingais. Todėl šiandien, kovojant su atmetimo kultūra ir primenant visiems, kad skirtingumas yra turtas ir jokiu būdu negali tapti atskirties ar diskriminacijos priežastimi, jūsų pranašystė yra  dar svarbesnė“.

Popiežiaus Pranciškaus kalba

Padovanojome popiežiui gražią 160 puslapių auksinę knygą su piešiniais, atsiųstais iš visų pasaulio bendruomenių! Be to, įteikėme jam plakatą su tarptautinės komandos nariais, kurie dėl sveikatos priežasčių negalėjo prie mūsų prisijungti. Popiežius labai dėmesingai apžvelgė kiekvieną veidą. Galiausiai, kiekvienas iš mūsų galėjo jį pasveikinti ir pasakyti keletą žodžių.

Dėkojame už šį palaimintą laiką, išliksiantį amžiams!

Nors po dvejus metus trukusių virtualių susitikimų tarptautinės komandos nariai tryško džiaugsmu, savo širdyse nešėme visus tuos, kurie negalėjo prie mūsų prisijungti.

Vakare kartu su mūsų draugais italais šventėme eucharistiją ir mėgavomės skania vakariene. Visur liejosi džiaugsmas ir šventinė nuotaika! Dėkojame už jus, brangūs draugai italai, ir puikų šių nepamirštamų akimirkų organizavimą.

Audiencijos vaizdo įrašas: