Istorija Lietuvoje

1991 m.

• Gegužės 12 d. į Vilnių atvyko Žanas Vanjė. Po konferencijos Šv. Jonų bažnyčioje jis pakvietė kurti bendruomenę Lietuvoje. Maža grupelė žmonių iš Vilniaus ir Kauno, tame tarpe keletas tėvų, susitiko su Žanu. Jis pasiūlė suvienyti jėgas ir iš pradžių kurti bendruomenę Vilniuje, o vėliau – Kaune.

• Birželį įvyko pirmasis Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės susitikimas.  Taip susikūrė VYNMEDIS – pirmoji Tikėjimo ir Šviesos bendruomenė Lietuvoje. Po to sekė ilgas tylaus buvimo laikas, verčiama „Tikėjimo ir Šviesos“ Chartija, dažni draugų susitikimai, bendra malda. Rudenį keli draugai nuvyko į Lenkiją iš arčiau susipažinti su bendruomenės gyvenimu. Antrasis bendruomenės susitikimas, po ilgų apmąstymų, įvyko antrąją Kalėdų dieną tais pačiais metais. Po to susitikimai vykdavo jau kas mėnesį, lankomos šeimos.

1992 m. 

• Bendruomenės kapelionu sutiko būti Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis.

• Paberžėje įvyko pirmoji bendruomenės stovykla.

•  Žanas Vanjė vėl atvyko į Lietuvą. Vyko jo konferencija Vilniuje, trumpos dviejų dienų rekolekcijos Kaune. Po jų įsikūrė bendruomenė Kaune – AUŠROS ŽVAIGŽDĖ.

• Rugpjūčio mėnesį Birštone įvyko „Tikėjimo ir Šviesos“ tarptautinis vidurio Europos šalių regiono susitikimas, kuriame dalyvavo atstovai iš Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Čekijos, Slovakijos, Rusijos, Ukrainos.

1993 m.

• Žanas Vilniuje vedė 5 dienų rekolekcijas.

• Per tuos kelis metus „Vynmedžio“ bendruomenė tapo tokia didelė, kad teko pasidalinti į dvi mažesnes bendruomenes. Taip atsirado antra bendruomenė Vilniuje – DIEVO SODAS.

• Rugsėjo pradžioje, kartu su visa Lietuva, sveikinome atvykusį popiežių Joną Paulių II.

1995 m.

• Vasarį Vilniuje įvyko pirma „Šviesos šventė“.

• Kretingoje įsikūrė bendruomenė – NAZARETAS.

1997 m. 

• Viviane Le Polain, to meto  „Tikėjimo ir Šviesos“  tarptautinė koordinatorė, praveda formaciją bendruomenių koordinacinėms grupėms.

• Kaune susikūrė antra bendruomenė – GARSTYČIOS GRŪDELIS.

1998 m.

• Dar viena „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenė – DIEVO MAŽUTĖLIAI – įsikūrė Marijampolėje.

• Vasarą Palūšėje vyko Žano Vanjė rekolekcijos „Silpnume mano stiprybė“.

1999 m.

• Vilniuje gimė trečia bendruomenė – GALILĖJOS ŽVEJAI.

• Vyko tuometinio tarptautinio „Tikėjimo ir Šviesos“ kapeliono t. Juozapo Larseno rekolekcijos Lietuvos bendruomenėms.

2000 m. – Jubiliejaus Metai

• Visos Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės važiavo į Jubiliejines lietuvių dienas Romoje ir susitiko su popiežiumi Jonu Pauliumi II.

• Bendruomenė dalyvavo Lietuvos jaunimo dienose „Tarp Dangaus ir Žemės” Vilniuje.

2001 m.

• Per Velykas visos pasaulio „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės, taip pat ir lietuviai, Lurde šventė savo 30-metį.  Susitikimo tema: „Ateikite atsigerti iš šaltinio“.

• Į Lietuvą atvyko Mari-Elen Matjo susitikti su bendruomenių koordinacinėms grupėms.

• Vasarą Žemaičių Kalvarijoje, atlaidų metu, visą savaitgalį šventėme Lietuvos bendruomenių 10-metį.

• Įsikūrė dar viena bendruomenė Vilniuje – BETANIJA.

2002 m.

• Į Lietuvą susipažinti su Lietuvos bendruomenėmis atvyksta „Tikejimo ir Šviesos“ bendruomenės iš Lenkijos. Svečiai priimami Vilniuje, paskui keliauja į Kryžių kalną bei pajūrį. Susitinka su Kretingos „Nazareto“ bendruomene.

2003 m.

• Vilniuje, Aušros Vartuose įvyko „Tikėjimo ir Šviesos“ kontinentinė asamblėja. Jos metu rinkome Kontinento koordinatorių, suformavom naujas provincijas. Lietuva sykiu su Rusija, Gruzija, Ukraina, Čekija ir Slovakija priskiriamos „Tarp jūrų“ pasivadinusiai provincijai.

• Tarptautinė piligrimystė Vilniuje iš Aušros Vartų į Trijų Kryžių kalną.

• Pasibaigus asamblėjai – surengta tarptautinė „Tikėjimo ir Šviesos“ stovykla Raganėje prie jūros.

2004 m.

• Šiauliuose pradėjo kurtis bendruomenė – JĖZAUS DRAUGAI.

2005 m.

• Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių 15 gimtadienio proga surengėme piligriminę kelionę į Agluonos šventovę Latvijoje. Grįždami namo aplankėme Tiberiados brolius Baltriškėse.

2007 m.

• Rugsėjį paskutinį kartą Lietuvoje apsilankė Žanas Vanjė. Susitikimas su juo Vilniaus Bernardinų bažnyčioje „Kiekvienas žmogus šventa istorija“, rekolekcijos Vilniaus šv. Jono Bosko prapijoje „Silpnasis keičia širdį“ ir Atsinaujinimo diena Kaune „Prisikelkime meilei“.

2008 m.

• Pavasarį koordinacinių grupių formacija „Jus aš draugais vadinu“ Šumske. Ją pravedė Olegas Romančukas iš Ukrainos.

• Klaipėdoje įsikūrė bendruomenė JŪROS ŽVAIGŽDĖ.

• Rugsėjo 6 d. dalyvavome jubiliejiniuose Šiluvos atlaiduose. Su visais piligrimais pasimeldę pagrindinėse Šv. Mišiose aikštėje priešais Šiluvos baziliką, turėjome džiaugsmingą agapę Šiluvos klebono ir „Aušros žvaigždės“ kapeliono Erasto Murausko klebonijos kieme. Pamažu dalyvavimas Šiluvos atlaiduose tapo mūsų tradicija.

• Lapkritį vyko tarptautinio „Tikėjimo ir Šviesos“ kapeliono t. Guy Vanhoomissen SJ Advento rekolekcijos bendruomenėms „Jėzau, ateik ir pasilik mūsų širdyse“.

2009 m.

• Vasarį atvyko svečias iš seseriškos „Arkos“ bendruomenės Kanadoje Joe Vorstermans ir pravedė formacijos savaitgalį bendruomenių draugams „Duok ranką vargšui ir jis nuves tave pas Dievą“ bei formaciją kapelionams.

• Gegužę Vilniuje vyko Rytų Europos šalių TAIZĖ susitikimas. Į jį atvažiavo ir 50 svečių iš Rusijos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių. Kartu dalyvavome renginiuose, o paskutinį vakarą surengėme bendrą šventę.

2010 m.

• Grupelė iš Lietuvos dalyvavo „Arkos“ bei „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių jaunimo festivalyje Prancūzijoje.

• Rugpjūtį Slovakijoje vyko mūsų provincijos „Tarp jūrų“ asamblėja, kurios metu renkamas provincijos koordinatorius. Asamblėjoje dalyvavo po tris delegatus iš kiekvienos Lietuvos bendruomenės.

• Rugsėjį atstovai iš Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių vyko į piligriminę kelionę į Medžiugorję.

• Lapkritį vyko Lietuvos bendruomenių Advento rekolekcijos „Tai jūsų neturtas traukia Jėzų“. Jas vedė šalies kapelionas br. Ramūnas Mizgiris OFM.

2011 m.  

„Tikėjimo ir Šviesos“ 40-metis ir bendruomenės Lietuvoje 20-metis!

• Balandį Ukrainos provincijos koordinatorė Uljana Roy pravedė formaciją bendruomenių draugams ir bičiuliams „Išsirinkau jus ir paskyriau, kad neštumėte vaisių“.

• Vasaros pradžioje grupė draugų dalyvavo provincijos „Tarp jūrų“ draugų formacijoje Gruzijoje.

• Rugpjūčio 26–28 d. Šiluvoje šventėme Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių 20-metį.  Su mumis kartu šventė ir tuometinis „Tikėjimo ir Šviesos“ tarptautinis koordinatorius Ghislain du Chéné.

2012 m.

• Rugpjūčio 9–13 d. Lvove, Ukrainoje, vyko mūsų provincijos „Tarp jūrų“ piligrimystė „Tikėjimo ir Šviesos“ 40-mečio proga. Dalyvavo visi, kas galėjo. Iš Rusijos, Gruzijos, Čekijos, Slovakijos ir Lietuvos suvažiavo apie 350 dalyvių. O vienai dienai prie mūsų prisijungė ir Ukrainos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės.

• Advento rekolekcijas „Nenusigąsk, vien tikėk!“ (Mk 5, 36) vedė „Dievo sodo“ kapelionas Jacekas Paszenda SDB.

2013 m.

• Vasario 3 d. Panevėžyje šventėme „Šviesos šventę“. Čia ištikimai, nepasiduodama sunkumams, kuriasi PANEVĖŽIO bendruomenė

2014 m.

• Gegužės 16–18 d. vyko tarptautinio „Tikėjimo ir Šviesos“ koordinatoriaus Ghislain du Chéné formacija koordinacinių grupių nariams „Pažiūrėkite, kaip jie myli vienas kitą“ (Tertulijonas).

• Liepos 24–27 d. Šv. Kirilo ir Metodijaus šventovėje Velehrade, Čekijoje,  vyko mūsų provincijos „Tarp jūrų“ asamblėja. Rinkome naują provincijos koordinatorių. Asamblėjoje dalyvavo po tris delegatus iš kiekvienos Lietuvos bendruomenės.

• Lapkričio 28–30 d Advento rekolekcijas „Atgimti iš aukštybės“ (Jn 3, 3) mums vedė brolis Lukas Skroblas OSB.

2015 m.

• Liepos 9–12 d. vyko visų Lietuvos bendruomenių vasaros stovykla–formacija „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4, 4). Ją labai smagiai ir turiningai pravedė svečiai iš JAV „Tikėjimo ir Šviesos“ Maria Cecilia ir Tim Buckley.

• Lapkričio 27–29 d. Advento rekolekcijas ir vėl vedė brolis Lukas OSB. Šįsyk tema – „Būkite gailestingi, kaip jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36).

2016 m.

Jubiliejinių Gailestingumo metų piligrimystė ir Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ 25-metis Vilniuje.

• Balandžio 15–17 d. vyko dviguba formacija – tėvams ir draugams su bičiuliais – „Patyrinėkit ir pamatysit koksai Viešpats geras“ (Ps 34, 9). Su tėvais patirtimi dalijosi Cecilia Horsburgh, mama iš Škotijos, o draugams ir bičiuliams apie patirtis Ukrainos bendruomenėse pasakojo Oksana Lipetska.

• Rugsėjo 17 d. Jubiliejinių Gailestingumo metų proga surengėme Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ piligrimystę Gailestingumo mieste Vilniuje. Pradėjome Šv. Mišiomis Gailestingumo šventovėje. Po to, melsdamiesi Gailestingumo vainikėlį, senamiesčio gatvėmis nuėjome iki Aušros vartų.

• Gruodžio 2–4 d. Advento rekolekcijas „Gailestingumo malonę surasime tikėjimo kelyje“ vedė šalies kapelionas tėvas Tomas Levicki OFM Conv.

2017 m.

• „Šviesos šventėje“ Kaune šventėme ir kardinolo Audrio Juozo Bačkio 80-metį!

• Gegužės 12–15 d. ir vėl vyko dviguba formacija: „Jei tu pažintum Dievo dovaną“ (Jn 4, 10). Tėvams kalbėjo Philomena Travers, mama iš Airijos, o draugams ir bičiuliams – Olga Gurevič ir Ženia Davydova iš Rusijos.

• Paskutinį rugpjūčio savaitgalį beveik visų Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių koordinacinės grupelės susirinko į Šiluvą pasikalbėti apie bendruomenių sunkumus ir džiaugsmus, ateitį ir galimybes.

• Birželio 25 d. dalyvavome pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje Vilniuje, o spalio 24 d. surengėme piligrimystę į Kaišiadoris, kur galėjome ramiai pasimelsti prie Palaimintojo.

• Advento rekolekcijas „Jėzau, ateik ir gyvenk mumyse“ gruodžio 1–3 d. mums vedė kardinolas Audrys.

2018 m.

• Provincijos asamblėja vyko Lietuvoje, rugpjūčio 4–5 d. prie Bebruso ežero Molėtų rajone! Sutikome delegatus iš Rusijos, Gruzijos, Čekijos ir Slovakijos.

• Rugsėjo 23 d. Kauno Santakoje dalyvavome Šv. Mišiose su popiežiumi Pranciškumi. Augusto šeima iš „Nazareto“ bendruomenės nešė atnašas. Jaunesni bendruomenių nariai su Šventuoju Tėvu susitiko ir rugsėjo 22 d. Vilniuje.

• Pirmąjį Advento savaitgalį vyskupas Arūnas Poniškaitis vedė rekolekcijas „Esate pašaukti paveldėti palaiminimo“ (1 Pt 3, 9 ).

2019 m.

• Gegužės 7 d. mirė Žanas Vanje. Visuose miestuose, kuriuose yra „Tikėjimas ir Šviesa“ surengti  atminimo vakarai ir melstasi šv. Mišiose.

• Gegužės 25 d. Palendrių benediktinų vienuolyne vyko formacija „Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią“ (Ps 51, 12).

• Lapkričio 29–gruodžio 1 d. kardinolas Audrys Juozas Bačkis pravedė Advento rekolekcijas „Drauge su Marija laukiame Jėzaus“.

2020 m.

• Sausį buvome pakviesti į TAURAGĘ papasakoti apie „Tikėjimą ir Šviesą“. Birželį nemažas būrys šeimų apsisprendė kurti bendruomenę.

• Norėdami paliudyti apie „Tikėjimą ir Šviesą“ Šviesos šventę rengėme Telšiuose.

• Spalio 17d. buvo ses. Anawimel, buvusios Lietuvos koordinatorės Kristinos, pirmiejį įžadai Betliejaus vienuolyne. Gaila, kad dėl pandemijos apribojimų, dalyvauti galėjo tik „Vynmedžio“ bendruomenė.

• Dėl pandemijos Advento rekolekcijos vyko nuotoliniu būdu. Br. Ramūnas Mizgiris OFM parengė mokymų tekstus ir klausimus. Turėjome du nuotoliniu susitikimus: įvadui ir pasidalinimo grupelėms.

•  Išsiilgę bendravimo nors per zoom‘ą susitikome antrą Kalėdų dieną. Žodį tarė kardinolas Audrys.

2021 m.

• „Šviesos šventę“ dėl pandemijos ribojimų teko daryti nuotoliniu būdu.

•  Liepos 25–27 d. Šiluvoje šventėme „Tikėjimo ir Šviesos“ 50 metų jubiliejų ir bendruomenės Lietuvoje 30-metį!

2022 m.

• Dėl besitęsiančios pandemijos ir vėl Šviesos šventę darėme nuotoliniu būdu.