„Tikėjimo ir Šviesos“ malda

Viešpatie, Tu atėjai į mūsų žemę,
kad parodytum mums savo Tėvą, mūsų Tėvą,
ir išmokytum mus mylėti vienas kitą.
Atsiųski mums savo Šventąją Dvasią, kurią esi pažadėjęs.
Tepadaro Ji mus šiame karų ir susiskaldymų kupiname pasaulyje
taikos ir vienybės kūrėjais.

Jėzau, Tu mus pašaukei sekti Tave
Tikėjimo ir Šviesos bendruomenėje.
Mes norime Tau ištarti „taip“
ir šioje didelėje šeimoje, kurią Tu mums pavedei,
norime gyventi jungiami meilės sandoros,
kad galėtume dalintis kančiomis ir negandomis,
džiaugsmu ir viltimi.
Mokyk mus priimti savo žaizdas ir trapumą,
kad visa taptų Tavąja stiprybe.
Mokyk mus pažinti Tavo veidą ir Tave esantį
visuose mūsų broliuose ir seseryse, ypač silpniausiuose.
Mokyk mus sekti Tave Evangelijos keliu.

Jėzau, ateik ir gyvenk mumyse ir mūsų bendruomenėse
kaip Tu pirmiausia apsigyvenai Marijoje.
Ji pirmoji Tave priėmė į save.
Padėk mums visada pasilikti su Marija
Kryžiaus papėdėje ir prie kryžiuojamųjų šiame pasaulyje.
Padėk mums gyventi Tavo Prisikėlimu.
Amen