Parama

Labai dėkojame visiems,
parėmusiems TIKĖJIMO IR ŠVIESOS bendruomenes Lietuvoje
1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio!

Gauta parama mums yra didelė pagalba, organizuojant įvairius renginius, piligrimines keliones,
palaikant „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių veiklą

MUMS GALITE PADĖTI:

Malda už mus

Patalpomis rekolekcijoms, stovykloms

Pinigais

Asociacija „Tikėjimas ir Šviesa“
Aušros Vartų g. 12, 01303 Vilnius
Kodas: 193011091
Sąskaitos Nr. LT107300010002447671
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

Parama šiuo būdu skiriama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d.

Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).

Pasirinkite formą pildymui FR0512 versija 4.

Formoje užpildykite šiuos laukelius:

1 – įrašykite savo asmens kodą
2 – įrašykite savo telefono numerį (kodą ir numerį)
3V – įrašykite savo vardą
3P – įrašykite pavardę
4 – įrašykite savo gyvenamąją vietą (miestas, gatvė, namo nr., buto nr.)
5 – įrašykite mokestinį laikotarpį (2021)
6S – uždėkite kryželį
6A – nepildyti
7S; 7A – pažymėti kryželiu priklausomai nuo asmeninio pasirinkimo (daugiau apie paramą politinėms partijoms skaitykite formos pildymo instrukcijoje)
E1 – įrašykite 2
E2 – įrašykite paramos gavėjo (mūsų įstaigos) įmonės kodą:  193011091
E3 – įrašykite paramos gavėjo pavadinimą – Asociacija „Tikėjimas ir Šviesa“
E4 – įrašykite 1,2 ar kitą dalį, jei skiriama kelioms viešosioms įstaigoms
E5 – teikiant prašymą skirti iki 1,2% pajamų mokesčio tam pačiam paramos gavėjui, galima skirti ilgiau kaip vienerius metus (iki 5 metų). Pavyzdžiui, siekiant paskirti 1,2% pajamų mokesčio už 2021–2025 metus, pakanka pateikti vieną 2021 metų mokestinio laikotarpio prašymą, E5 laukelyje įrašant 2025 metus. Atsižvelgiant į tokį prašymą, mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2021, 2022, 2023, 2024 ir 2025 m. sumokėtų mokesčių, todėl 2022–2025 m. laikotarpio prašymo FR0512 jums teikti nereikės.