Trumpa istorija

Tarptautinis „Tikėjimo ir Šviesos“ judėjimas savo metus skaičiuoja nuo 1971 m. „Jis kilo iš troškimo padėti žmonėms, turintiems proto negalią, ir jų šeimoms rasti vietą Bažnyčioje ir visuomenėje.“ (Chartija)

Paprastai istorija pradedama nuo vieno įvykio… 1968 m. jauna prancūzų šeima, Camille ir Gerard‘as Proffit‘ai, auginantys du sunkią negalią turinčius berniukus, Thaddée ir Loïcą, pasiryžo aplankyti Lurdą. Tais laikais į vyskupijų organizuojamas piligrimines grupes proto negalią turintys žmonės nebūdavo priimami, manyta, kad jie nepajėgūs išgyventi dvasinės patirties, bijota, kad trikdys kitų piligrimų rimtį… Tad šeima nuvyko pati, apsigyveno viešbutyje. Deja, visur jautėsi atstumti, buvo nepageidaujami bendrose viešbučio patalpose, valgyti turėjo savo kambary…

Savo skausmingą patirtį šeima papasakojo Marie-Hélène‘ai Mathieu, kuri tuo metu vadovavo OCH (Krikščioniškam neįgaliųjų biurui) Paryžiuje. Sukrėsta širdimi Marie-Hélène kreipėsi į Jeaną Vanier, tuo metu jau gyvenusį „Arkos“ bendruomenėje, ir per pokalbį abu suprato – reikia kažką daryti. Kodėl nesuorganizavus piligriminės kelionės proto negalią turintiems žmonės, jų šeimų nariams ir draugams? Taip prasidėjo 3 metus trukęs kruopštus pasirengimas…

1971 m. Velykų tridienį į Lurdą suplaukė 12 000 piligrimų iš penkiolikos šalių, tarp jų – 4 000 vaikų ir suaugusiųjų, turinčių intelekto negalią. Juos atlydėjo tėvai ar kiti šeimų nariai ir draugai, daugiausia jaunimas. Kelionei buvo ruošiamasi nedidelėmis bendruomenėlėmis (po 20–30 žmonių). Ruošdamiesi žmonės patyrė daug džiaugsmo ir išgyveno gilią bendrystę, todėl nenorėjo, kad po piligrimystės viskas baigtųsi. Susitikimas Lurde tryško džiaugsmu, bendryste, spontaniškumu. Tad po jo Jeanas Vanier pasiūlė: „Ir toliau susitikinėkite mažose bendruomenėse, darykite, ką Šventoji Dvasia įkvėps“. Taip tą Velykų pirmadienį Lurde gimė „Tikėjimo ir Šviesos“ judėjimas.

1975-aisiais pirmą kartą Romoje „Tikėjimo ir Šviesos“ atstovus priėmė popiežius Paulius VI. „Jūs turite rinktinę vietą Bažnyčioje“, – kalbėjo jis, tuo patvirtindama „Tikėjimo ir Šviesos“ pašaukimą.

„Tikėjimo ir Šviesos“ judėjimas plėtėsi, susiformavo tam tikra struktūra. Bendruomenių nariai kas mėnesį (arba dažniau) renkasi į bendrą susitikimą kartu melstis, dalytis vargais, džiaugsmais ir švęsti bendrystę. Laiku tarp susitikimų vieni su kitais palaiko draugystės ryšį. Bendruomenę sudaro proto negalią turintys žmonės, jų šeimų nariai ir draugai, tai yra įvairaus amžiaus, bet dažniausiai jauni žmonės, įsitraukiantys į bendruomenę, kad užmegztų ryšį su kitaip apdovanotais žmonėmis ir prisidėtų prie bendruomenės veiklos organizavimo.

Reguliariai organizuojami tarptautiniai susitikimai, kuriuose atstovai iš viso pasaulio dalijasi savo patirtimi ir bendruomenės turtais, svarsto, ko reikėtų. „Tikėjimo ir Šviesos“ pašaukimą ir struktūrą nusako Chartija ir Konstitucija, kurios pirmą kartą buvo patvirtintos 1982 m. Į „Tikėjimą ir Šviesą“ jungiasi įvairių krikščioniškų konfesijų žmonės. „Dažniausiai bendruomenės nariai priklauso vienai ir tai pačiai Bažnyčiai. Bet yra ir tarpkonfesinių bendruomenių. Visi krikščionys kviečiami gilinti tikėjimą ir meilę Jėzui savojoje Bažnyčioje. Bendruomenės susitikimuose jie ieško būdų, kaip melstis drauge vienijantis kaip broliams ir seserims Jėzuje Kristuje.“ (Chartija, 5)

Kas dešimt metų, minint 10-ąjį, 20-ąjį, 30-ąjį gimtadienį (1981, 1991 ir 2001 m.) bendruomenių nariai iš viso pasaulio keliaudavo į Lurdą, į didžiulę bendro džiaugsmo šventę, norėdami padėkoti Jėzui ir Mergelei Marijai už tai, kad padėjo atskleisti paslėptą neįgalių brolių ir sesių grožį, už pasikeitusį visuomenės požiūrį ir atvirumą, taip pat melstis dėl kylančių naujų grėsmių – pavojaus neįgalaus žmogaus gyvybei iki gimimo ir pan.

Atvykstančių piligrimų skaičius nuolat didėjo, 2001-aisiais Lurde dalyvavo daugiau kaip 16 000 žmonių iš 73 šalių ir visų penkių žemynų. Tais metais pirmą kartą dalyvavo ir Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės, atvykę net 2 autobusais iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Kretingos (pirmoji „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenė Lietuvoje įsikūrė 1991 m. gegužės mėn. Vilniuje)…

Nuo 2011 m., judėjimo 40-ečio, dėl išaugusio bendruomenių skaičiaus nebeorganizuojama viso pasaulio bendruomenių piligrimystė, bet kaimyninių šalių bendruomenės buriasi drauge ir susitinka kurioje nors svarbioje piligrimų lankomoje vietoje, kad pabūtų drauge, pasisemtų stiprybės iš Viešpaties ir įkvėpimo tolesnei kelionei.

2021 m. „Tikėjimas ir Šviesa“ visame pasaulyje šventė savo 50 metų jubiliejų. Deja, dėl pandemijos dauguma renginių vyko nuotoliniu būdu. Jubiliejaus proga spalio 2 d. judėjimo atstovai susitiko su popiežiumi Pranciškumi.

Šiuo metu pasaulyje yra virš 1350 bendruomenių 86 šalyse.