Kas mes esame

Dievas pasirinko, kas pasauliui atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius.
Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus.
(1 Kor 1, 27)

„Tikėjimas ir šviesa“ – tai krikščioniška susitikimų bendruomenė, kurioje draugauja žmonės, turintys įgimtą proto negalią, jų tėvai, šeimos nariai ir draugai, dažniausiai jaunimas. Tai ekumeninis bendruomenių judėjimas, vienijantis per 1350 bendruomenių 86 šalyse visame pasaulyje. Lietuvoje šiuo metu yra 13 bendruomenių.

Viena bendruomenė dažniausiai jungia apie tris dešimtis žmonių. Dauguma bendruomenių buriasi prie parapijų ar bažnyčių, turi kapelionus.

Mūsų bendruomenės širdyje – žmonės turintys proto negalią, kuriuos dažnai vadinam tiesiog bičiuliais.Mes reguliariai  susitinkame, kad drauge švęstume gyvenimą, stiprintume draugystės ryšius, dalindamiesi sunkumais ir viltimis, nes pasidalytas džiaugsmas didėja, o pasidalyta našta lengvėja.

Dar mes meldžiamės ir drauge keliaujame link Viešpaties. Jėzus ypatingai myli silpnuosius ir pirmiausiai atėjo jiems paskelbti Gerąją Naujieną apie žmonių išgelbėjimą ir kvietimą į Dievo karalystės džiaugsmą. Atsiliepdami į Viešpaties įkvėpimą, giesmėmis garbiname Jį, dėkojame Jam, prašome Jo malonių, švenčiame Eucharistiją. Kad visiems būtų lengviau suprasti Dievo žodį – per pantomimas išgyvename tai, ką skaitome.

Tarp kasmėnesinių susitikimų bendruomenė auga ir bręsta toliau: nepamirštame vieni kitų – svečiuojamės, skambinamės, o kartkartėmis rengiame rekolekcijas, piligrimines keliones, stovyklas.

Stengiamės gyventi ir mylėti taip, kaip Jėzus: mokomės išgirsti, suprasti ir padėti kiekvienam atskleisti savo dovanas. Liudijame silpniausių ir pažeidžiamiausių svarbą Bažnyčioje ir visuomenėje.

Mes švenčiame draugystę!

Jei nori įsijungti į „Tikėjimą ir Šviesą“, KONTAKTUOSE susirask artimiausią bendruomenę ir susisiek su jos koordinatoriumi/-e.
Jei šalia tavo gyvenamos vietos nėra „Tikėjimo ir Šviesos“, susirask keletą bendraminčių – kelias šeimas, kuriose yra proto negalią turintis žmogus, ir kelis draugus-savanorius, susiekite su šalies koordinatoriumi/-e ir kurkime bendruomenę drauge.