Tarptautinio kapeliono velykinis laiškas

„Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė! (Lk 24, 5–6)

Velykų rytą šalia kapo prisikėlimo angelai sakė moterims: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?“ Gyvenime pasitaiko daugybė situacijų, kai ir mes pradedame ieškoti tarp mirusiųjų – kai nebežinome ką daryti ir prarandame bet kokią viltį, kai kažkas labai svarbaus staiga pasibaigia ar mus amžiams palieka. „Ieškoti tarp mirusiųjų“ reiškia netinkamoje vietoje ar netinkamu būdu ieškoti kažko mums gyvybiškai svarbaus.
Kita vertus, prisikėlimo angelai apstulbino ir netikėtai paskelbė, kad Jėzus prisikėlė, kad Jis amžinai gyvas ir niekada daugiau nebemirs. Mūsų gyvenime mirtis, net jei ji mus vis dar gąsdina, nebetaria paskutinio žodžio.
Tokia, mus dar kartą pasiekianti, Velykų žinia: Jėzus gyvas, gyvenimas stipresnis nei mirtis. Tai mūsų ir visų šią akimirką kenčiančių, praradusių tikėjimą savo buvimu ir ateitimi, neapykantos ir karo aukų, prispaustų vienatvėsir nerimo, viltis.
Kadangi Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės žengiant pirmyn, prašykime Viešpaties, kad būtume kaip tie prisikėlimo angelai skalbiantys viltį ir liudijantys meilės pranašystę, ypač sudėtingiausiose ir beviltiškiausiose situacijose.
Viešpats prisikėlė, mirtis nugalėta, gyvenimas vėl sužydėjo.
Džiaugsmingų Viešpaties Velykų!

Kun. Marco Bove
Tarptautinis „Tikėjimo ir Šviesos“ kapelionas
2024 m. Šv. Velykos