Šviesa tautoms apšviesti

Brangios Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės,
Sveikinu jus ir vėl, naujais metais, švenčiančias mūsų Šviesos šventę!

Švęsti Šviesą tai atnaujinti įsipareigojimą būti apšviečiančia ir nušviečiančia šviesa. Nors ir maža, žvakės šviesa apšviečia supančias tamsumas. Toks jos tikslas, net jei skleisti šviesą – reiškia būti sunaudotai ir sudegti. Žvakė negalima slėpti skrynioje ir saugoti daugybę metų, nes tada jos niekas neuždegs ir ji praras savo prasmę, dėl ko buvo pagaminta, bus tik papuošimas, betikslis objektas, kurį galiausia išmeta.
Kiekviena Tikėjimo ir Šviesos bendruomenė įkvėpta Šventosios Dvasios būti šviesa pasaulio tamsoje, toje realybėje, kurioje gyvuoja: konkrečioje šalyje, kultūroje, krikščioniškoje tradicijoje ir žmonijoje. Kiekviena bendruomenė įsišaknijusi istorijoje, susidedančioje iš įvykių, susitikimų ir veidų, turinčiu vardus ir pavardes. Ir Tikėjimo ir Šviesos bendruomenėje gali taip nutikti, kad nesinori šviesti lyg žvakei, nes bijomasi, kad sudegs ar dar kas nors nutiks. Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės neturėtų pasitenkinti tik karts nuo karto susitikdamos ir suorganizuodamos mielą susitikimą savo nariams, – mūsų tikslas nesibaigia savimi.
Tikėjimo ir Šviesos bendruomenė pašaukta šviesti kitiems vyrams ir moterims, kitoms bažnyčioms ir visuomenėms. Taip, šviesa maža ir trapi, tačiau tokiai daugybei žmonių jos reikia, kad ir toliau galėtų gyventi prasmingą gyvenimą. Esame šviesa kitiems, ne dėl to, kad patys būtume labai geri, tačiau dėl to, kad Jėzus yra mūsų bendruomenių centre ir tuo pačiu kiekvieno Tikėjimo ir Šviesos nario gyvenimo centre. Mūsų bendruomenės susirinkę apie proto negalią turinčius žmones, taip dažnai mums primenanačius paprastumo ir gilumo, nuoširdaus džiaugsmo ir priėmimo vertę ir ruošiančius dirvą Dievo darbui. Evangelijose atrandame šias Jėzaus gyvenimo vertybes ir suvokiame, kad visos jos yra šviesa kiekvienam žmogui, norinčiam jomis gyventi.
Nepamirškime, kad mūsų bendruomenės (ir kiekvienas asmuo) pašaukti būti Šviesa dėl to, kad aplinkui tamsa. Daugybė žmonių kenčia dėl įvairiausių priežasčių, yra vieniši, neranda vietos kur galėtų gyvuoti ir švęsti savo tikėjimą. Tikėjimas ir Šviesa yra šviesa, maža ir varginga, tačiau tokia nuostabi ir būtina!
Dievas tesuteikia mums nuolankumo, drąsos ir ryžto būti šviesa kiekvienoje bendruomenėje. Būkime bendruomenėmis, kurios džiugiai ir autentiškai liudija, nebijodamos išeiti iš savo komforto zonos, nebijodamos eikvoti savo energijos, nebijodamos būti šviesa.

Su džiaugsmu ir šiomis mintimis švęskime šių metų Šviesos šventę.
Apkabinu kiekvieną Tikėjimo ir Šviesos bendruomenę.
Jėzaus vienybėje,

Raúl Izquierdo García
„Tikėjimo ir Šviesos“ tarptautinis koordinatorius
2024 m. sausio 27 d. Salamanka (Ispanija)