Esame Velykų sūnūs ir dukros

Pasilik su mumis! Jau vakaras arti… (Lk 24, 29)

Taip, mes esame Velykų sūnūs ir dukterys, nes mūsų tikėjimas gimė Jėzaus kančioje ant kryžiaus ir Prisikėlimo patirtyje, perkeitusioje pirmųjų mokinių, o taip pat ir mūsų, gyvenimą. Mūsų bendruomenės yra Velykų bendruomenės, gimę iš skausmo patirties, neužsidarančios savyje, bet pasitinkančios Gyvenimą. Tamsa ir kančia, tikros ir apčiuopiamos, skelbia ateinančią amžinąją Šviesą.
Kaip dažnai sakome, kad Tikėjimas ir Šviesa – bendruomenės, kuriose kančia egzistuoja, tačiau mes švenčiame džiaugsmingai ir smarkiai? Žinoma, mes švenčiame ne dėl to, kad esame naivūs ar mums patinka kentėti, bet to dėl, kad Kristus prisikėlė ir nugalėjo mirtį. Ar tai ne pakankama priežastis švęsti ir dainuoti iki užkimimo?
Mes esame bendruomenės Tikėjimo ir Šviesos.
Tikėjimo, nes tikime į Kristų, tikime į Dievą, mūsų tėvą ir motiną, tikime į Šventąją Dvasią, teikiančią stiprybės, drąsos ir džiaugsmo. Net jei kartais mūsų tikėjimas yra skurdus ir silpnas, mes trokštame žengti tolyn!
Šviesos, nes mes apšviesti Jėzaus prisikėlimo, besąlyginės Dievo meilės žmonijai šviesa. Ši šviesa duota, kad mūsų bendruomenės be baimės ir varžymosi rodytų ją pasauliui. Šviesą reikia rodyti ir šviesti, o ne slėpti spintoje ar po lova.
Norėčiau su jumis, mano Tikėjimo ir Šviesos broliai ir sesės, pasidalinti šią malda:

Jėzau,
pasilik su mumis, nes vakaras arti.
Pasilik arti, labai arti, nes tamsa jau artėja. Nenueik toli, mums reikia Tavęs.
Kartais baimė įsiveržia į mūsų širdis ir viskas apsunksta.
Būk arti mūsų neįgalių bičiulių mamų ir tėčių. Paguosk juos apkabindamas.
Būk arti mūsų jaunų draugų. Paliesk jų širdis, kad drąsiai ir džiaugsmingai sektų Tave.
Būk arti bičiulių. Išgirsk jų giliausius širdies troškimus ir palaimink jų šypsenas.
Pasilik mūsų bendruomenėse, nepaliauk ėjęs šalia kaip ėjai su mokiniais kelyje į Emausą.

Ir kai mes, apakinti savo problemų naštų ir rūpesčių, nesugebėsime Tavęs pamatyti,
padėk atrasti Tėvą mažuose veiksmuose, Duonos ir Žodžio šilumoje.
Pasilik su mumis, nes vakaras arti.

Džiaugsmingų Velykų!

Raúl Izquierdo García
„Tikėjimo ir Šviesos“ tarptautinis koordinatorius
2024 m. Šv. Velykos