Šviesa šviečia tamsoje ir tamsa negali jos užtemdyti

Kristaus Gimimo švenčių proga sveikinu visas Lietuvos Tikėjimo ir Šviesos bendruomenes.

 Šviesa šviečia tamsoje ir tamsa negali jos užtemdyti. Tegul Kristaus gimimo šviesa pripildo mūsų širdis ir tegul gimęs Kūdikėlis suteikia mums savo Dvasios galybę, kad visur šviestume jo meile ir gailestingumu. 

Palaimintų, ramių, sveikų ir džiaugsmingų šventų Kalėdų. Tegul jus visus bičiulius, tėvelius ir draugus palaimina Kūdikėlis Jėzus ir padeda eiti jo meilės ir gerumo keliais per šventes ir visus ateinančius metus. Pagal Jėzaus žodį kartu plaukime į gilumą, kartu grįžkime į krantą, kad galėtume pasidžiaugti Kristaus palaiminimo vaisiais, o tai ne tik pilni tinklai žuvų, bet susitikimo ir susitaikymo su Dievu dovana. 

Dievo palaimos Jums visiems.

Brolis Tomas Levicki OFM Conv.
Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ kapelionas
2023 m. Šv. Kalėdos