Choras „Exaudi“ kviečia „TIKĖJIMO IR ŠVIESOS“ bendruomenės narius, jų tėvus ir draugus, artimuosius į sakralinės muzikos koncertą

2024 m. birželio 16 d. 13.30 val. Kauno Pal. J. Matulaičio bažnyčioje

Choras „Exaudi“ (meno vadovas ir dirigentas Vilimas Norkūnas) pristato naujausią savo programą „Jau vakaras arti“, kurioje kviečia Kauno ir Vilniaus miestiečius susitikti su choru ir patirti muzikos bei žodžių paveikaus liudijimo apie vakaro virsmo paslaptį, kai pasaulis nusispalvina ypatingom spalvomis, kai dieną keičia naktis, darbą keičia poilsis, o vakaro rimtį pripildo įvairiausios mintys. Apie pasaulio grožį ar skausmą, apie gyvenimo prasmę, pašaukimą, tikėjimą ir asmeninį santykį su pasauliu, su kitais žmonėmis, o galbūt ir ypatingai atvirą santykį su Juo.

„Kartą, Londone, užėjau į katedrą, kur skambėjo nuostabi chorinė muzika su vargonais. Pirmą akimirką negalėjau suprasti ar tai koncertas, ar pamaldos, bet muzika pakerėjo. Sudarydamas šią koncertinę programą galvojau apie fantastišką muziką, kuri parašyta „vakaro“ tema. Todėl į šią programą įtraukiau ir pvz. tokius kūrinius kaip Magnificat, kuriuo paprastai prasideda Mišparai, ir H. Scheino „Labos nakties“ – vakaro maldą – į kurios tekstą poetas sutalpino ir prašymą rasti poilsį bei ramybę, ir posmelį apie žmogiškas dorybes, ir parafrazuotą „Tėve mūsų“ maldą. Įspūdinga patirti kaip skirtingiausi tekstai, pradedant nuo biblijos scenos su į Emausą keliaujančiais mokiniais (kai prie jų neatpažintas prisigretina pabendrauti Jėzus), psalmės tekstai ir skirtingi kiti sakraliniai koncertiniai kūriniai sugrįžta prie tos pačios temos „Jau vakaras arti“: lik su manimi, globok mane, duok man naują širdį, vesk mane, apgink mane nuo priešų.“- pasakoja choro vadovas ir programos sudarytojas Vilimas Norkūnas.

Šioje koncertinėje programoje klausytojai išgirs skirtingų epochų muzikos: pradedant žymiais kompozitoriais iš renesanso, tokiais, kaip Thomas Tallis, William Mundy. Ir kompozicijomis iš XIX a.: Albert Becker, R. Vaughan Williams. O koncertą vainikuos nuostabus Henry Balfour Gardiner „Vakaro himnas“.