Pašaukti ir išsiųsti kaip Petras

Brangios „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės,

Liepos 4–11 d. Strasbūre (Prancūzijoje) vykusios Generalinė asamblėjos įspūdžiai dar labai gyvi mūsų atmintyje. Sekdami šūkiu „Pašaukti ir išsiųsti kaip Petras“ susirinko apie 130 žmonių: provincijų delegatai, tarptautinės komandos ir valdybos nariai, sekretoriatas, nominacinė komanda, vertėjai ir Strasbūro „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės sutikimo komanda. Jie atstovavo viso pasaulio „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenes.
Petro, apaštalo ir Jėzaus draugo, asmuo mus lydėjo per visą susitikimą, kurio metu dalijomės tikėjimu, dalyvavome formacijose ir šventėme. Per maldą ir liturgiją, kalbas ir darbo grupes, vakarus ir muziką. Galiausiai dėkoju daugybei žmonių, atlikusių savo darbą, besidalijusių savo įgūdžiais ir dovanomis, kad atsakomybė būtų padalinta. Taip pat tai buvo laikas ir vieta svajoti, peržiūrėti, planuoti ir apmąstyti „Tikėjimo ir šviesos“ dabartį ir ateitį. Ir, žinoma, laikas įžvalgoms, prioritetų, nužymėsiančių ateinančius metus, ištyrimui ir naujos Koordinatorių valdybos rinkimams.
Be visų suplanuotų ir parengtų susitikimų patyrėme ir kitų akimirkų: dalijomės maistu, sakėm tostus ir šokome, klausėmės vienas kito ir dalijomės gyvenimu. Turėjom laiką pabūti kartu, pažinti vienas kitą ir sustiprinti ryšius. Dieną drauge pasigėrėti Strasbūru ir laiką pabūti kaip šeima. Tai darėme ir esame šaukiami ir toliau visa tai daryti savo bendruomenėse. Juk žinome, kad vienas svarbiausių dalykų „Tikėjime ir Šviesoje“ – turėti Jėzų savo bendruomenės centre, drauge gyventi ir dalytis viskuo, kas padeda stiprinti tarpusavio ryšius bei kurti bendruomenę. Svarbiausi dalykai patiriami mūsų mažoje „Tikėjimo ir Šviesos” bendruomenėje. Iš jos mes stipriname ryšius su kitomis bendruomenėmis, formuojame provincijas ir rūpinamės savo tarptautine šeima.

Daug laiko skyrėme finansams, ekumenizmui, bendruomenių gyvenimo gaivinimui, „Tikėjimo ir šviesos“ istorijos peržiūrėjimui, kad suprastume, kur einame, kokie mūsų iššūkiai ir misija Bažnyčiose bei visuomenėse, kokia mūsų lyderių misija. Be baimės, su džiaugsmu ir viltimi parodykime pasauliui tai, kuo gyvename!
Šios asamblėjos viduryje, liepos 7 d., mane perrinko Tarptautinio koordinatoriumi dar penkeriems metams. Priėmiau šį Asamblėjos sprendimą su atvira širdimi ir rankomis. Žinau savo trapumą, juo pasidalinau su Asamblėja, bei priimu šią misiją, ne todėl, kad viską galiu ir žinau, bet dėl to, kad su Dievo pagalba noriu nugalėti šį iššūkį. Tikiu, kad Jis lieja savo dovanas į Jo kvietimą atsiliepusiems „Taip“, kad jie pajėgtų vykdyti savo misiją su džiaugsmu, išmintimi ir tarnystės dvasia. Prašau melskitės už mane.


Kaip Petras esame Jėzaus pašaukti sekti paskui. Jei jau keliaujame, kaip ir Petras, patiriame baimę arba galios pagundą. Ir mus, kaip Petrą, Jėzus išbando, kad kasdien, net ir audrų metu, atnaujintume savo pasitikėjimą, kad nuolat užduotume klausimą: kas man yra Jėzus? Ir, kad atsimintume, jog mūsų pašaukimas – tarnauti Jėzaus pavyzdžiu plaunant mokiniams kojas (beje, tai mes irgi šventėme). Galiausiai, kaip ir Petras, esame Jėzaus prisikėlimo liudytojai, mes nepalikti patys sau, mums duota vadovavimo misija ganyti ir eiti kartu su kitais.
Raginu jus metų pradžioje padaryti viską, ką galite, kad pasirūpintumėte savo bendruomene. Mažoji bendruomenė yra ta vieta, kurioje mes, „Tikėjimo ir Šviesos“ nariai, esame pašaukti įkūnyti „Tikėjimo ir Šviesos“ misiją ir viziją. Rūpintis savo bendruomene reiškia rasti laiko pabūti kartu, rengti susitikimus ir būti dėmesingiems žmonėms. Čia, savo mažojoje bendruomenėje, kartu su kitais išgyvename Jėzaus kvietimą rūpintis gyvybe, tikėjimu ir ypatingą dėmesį skirti savo bičiuliams, turintiems proto negalią.
Galiausiai norėčiau padėkoti visiems žmonėms, skyrusiems savo laiką, triūsą ir talentus, kad mūsų generalinė asamblėja įvyktų. Jų labai daug! Taip pat tiems, kurie daugelį metų ėjo atsakingas pareigas ir dabar užleidžia vietą kitiems.
Esame tokie, kokie esame, nes prieš mus buvo kiti. Ir atsiras kitų, kurie po mūsų tęs buvimą…
Apkabinu kiekvieną iš jūsų ir tegul Šventoji Dvasia apglėbia kiekvieną bendruomenę.

Raúl Izquierdo García
„Tikėjimo ir Šviesos“ tarptautinis koordinatorius
2023 m. rugsėjo 4 d. Salamanka (Ispanija)