Žvelgti Dievo akimis

Kelyje į Emausą

Mano siela mirtinai nuliūdusi.
Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi.
Mt 26,38

Viešpatie Jėzau,
Kai žvelgiu į pasaulį, į visas jo problemas ir sudėtingas situacijas, jaučiuosi priblokštas ir nuliūdęs. Kiek kančios ir skausmo!
Žiūriu į daugybę žmonių, kurie ignoruojami, niekinami, įkalinami, teisiami ir pasmerkiami be jokios priežasties.
Žiūriu į karo aukas, ypač bejėgius, neapsaugotus vaikus.
Žvelgiu į gatvėje gyvenančius benamius, miegančius kur papuola, nemažai jų turi psichikos ar proto ligų.
Žvelgiu į tuos, kurie persekiojami mokyklose, į tuos, prie kurių priekabiaujama, į tuos, kurie įvairiausiais būdais išnaudojami.
Daugelyje šalių ir kultūrų matau daugybę pavergtų ir nuolankių moterų, tylinčių ir susitaikiusių su tuo, ko iš jų reikalauja kiti.
Žvelgiu į daugybę vienišų žmonių, neturinčių draugų, neturinčių šeimos, neturinčių kas apkabintų, ištartų meilų žodį ar gailestingai pažvelgtų.
Žvelgiu į priklausomus nuo narkotikų, interneto ir technologijų.
Žvelgiu į tuos, kurie nesugeba rasti savo gyvenimo prasmės, kurie kaip išeitį pasirenka savižudybę… Ir, Viešpatie, pasijuntu priblokštas.
Ką daryti? Ką sakyti?
Galiu tik prašyti Tavęs sugebėjimo pažvelgti į šį skausmą Tavo akimis, apmąstyti kančią Tavo, o ne mano žvilgsniu.
Tik tuo būdu suprasiu Velykas ir vėl atrasiu, kad kančia neturi paskutinio žodžio ir kad mirtis yra tik žingsnis į amžinąjį gyvenimą. Tik žvelgdamas į Kančią Tavo akimis pajėgsiu patirti Prisikėlimą.
Tik Tavo akimis žvelgdamas į Kryžių sugebėsiu pasirengti Tavo galutinei pergalei.
Mano žvilgsnis toks trumpas, trapus ir smulkmeniškas…
Suteik šią dovaną visiems savo sūnums ir dukroms „Tikėjimo ir Šviesos“ šeimoje.
Suteik mums savo žvilgsnį. Iš Tavęs. Su Tavimi.
Laimingų šventų Velykų!


Raúl Izquierdo García
„Tikėjimo ir Šviesos“ tarptautinis koordinatorius
2023 m. Šv. Velykos