Taikos ir susitaikymo ženklas

Dar kartą mus palietė Kalėdų nakties angelų žinia piemenims, kad užgimė Jėzus. Ji kviečia mus keliauti ir susitikti Kūdikėlį Jėzų. Nelengva surasti naujagimį turint tiek mažai informacijos, tik ženklą: „rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“.
Šiandien mes kviečiami ieškoti Viešpaties Jėzaus ten, kur mažiausiai tikimės surasti: tarp nuolankiųjų, vargšų, o ne šiltuose namuose ar gražiame lopšyje. Vargas, karas, atstūmimas ir prievarta priverčia daugybė žmonių bėgti, su savimi nešantis kančią ir baimę.
Tačiau Jėzaus gimimas yra pažadas, suteikiantis mums naują šviesą ir viltį. Dievas mus visus myli, nes esame jo vaikai, ir todėl esame pašaukti gyventi kaip broliai ir seserys – meilėje ir vienas kito priėmime. Tai taikos dovana, hebrajiškai ŠALOM, tai reiškia daug daugiau nei tik karo nebuvimą. Iš tikrųjų tai visų mesijinių dovanų, dėl kurių mūsų žemė tampa tinkamesnė gyventi, mūsų santykiai – tikresni, o širdys – atviresnės atleidimui ir bendrystei, visuma.
Prašykime tarp mūsų gimusį Viešpatį Jėzų, kad Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės būtų taikos ir susitaikymo ženklu pasaulyje, gebančios priimti ir atleisti.
Viešpats tesuteikia mums savo ramybės, kad būtume taikos ženklu visiems.

Džiaugsmingų šventų Kalėdų!

Kun. Marco Bove
Tarptautinis „Tikėjimo ir Šviesos“ kapelionas
2023 m. Šv. Kalėdos