Jo čia nebėra, jis prisikėlė!

Angelas tarė moterims: „Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta. Ir skubiai duokite žinią jo mokiniams: ‘Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma jūsų į Galilėją; tenai jį ir pamatysite’. Štai aš jums tai paskelbiau“. (Mt 28, 5–7)

Velykų rytą moterys grįžta prie kapo, bet Viešpaties Jėzaus kūno neranda. Negana, kad jaučia nusivylimą ir pralaimėjimą, dabar net neturi galimybės gedėti mirusio Jėzaus. Tai pažado pabaiga, pažado apie taikos ir teisingumo karalystę. Tačiau angelas moterims praneša, kad Viešpats prisikėlė, kad Jo nebėra ten, kur jos tikėjosi, kad jos ieško klaidinga kryptimi. Tai tinka ir mums: nuovargio ir nusivylimo, kančios ir liūdesio akimirkomis ieškome Viešpaties ten, kur neįmanoma surasti.
Tačiau angelas moterims duoda vertingą nuorodą: „Jis eina pirma jūsų į Galilėją, ten Jį pamatysite“. Velykų žinia ir vėl mus pasiekia kaip naujo gyvenimo pažadas, – nes mirtis nugalėta, o Viešpaties Jėzaus dovana stipresnė už blogį ir neteisybę. Ši žinia skamba mums ir visiems tiems, kurie net šiandien yra kančios, neteisybės ir karo aukos.
Viešpats eina pirma mūsų, kad parodytų kelią. Jis leidžiasi atpažįstamas Galilėjoje, t. y. mūsų kasdienybėje, mums pažįstamose kasdienėse vietose, mūsų darbuose ir jausmuose. Mūsų „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės, šventės ir susitikimai taip pat yra Galilėja, kur mūsų laukia ir per meilės bei draugystės ryšius leidžiasi atpažįstamas Jėzus.
Padėk, Viešpatie, „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenėms būtų vilties ženklu mūsų laikams, gyvenimo pažadu mums ir visiems, vis dar ieškantiems Tavęs kape ir nežinantiems, jog Tu nugalėjai blogį ir mirtį.
Visiems linksmų šventų Velykų!

Kun. Marco Bove
Tarptautinis „Tikėjimo ir Šviesos“ kapelionas
2023 m. Šv. Velykos