Piemenėlių Kalėdos

Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“. (Lk 2, 15)

Kūčių istorijoje piemenys dažnai lieka antrame plane. Neretai net neatkreipiame į juos dėmesio. Jėzaus laikais, dėl savo kuklaus darbo, jie buvo laikomi visuomenės atstumtaisiais. Taip pat laikomi nešvariais, nes padėdavo avims atsivesti ėriukus.
Tačiau Šventąją naktį piemenys pirmieji išgirdo Gerąją Naujieną apie Jėzaus gimimą ir anksčiau nei visi kiti atvyko į Betliejų Jo pagarbinti.
Dievas pasirenka mažiausius ir labiausiai paniekintus, kad apsireikštų pasauliui. Juos Jis iškelia į pirmą vietą. Todėl ir „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenėse į centrą iškeliame tuos, kurie dažnai būna užmiršti ar laikomi nevertais.
Viešpatie, leisk, kad mūsų bendruomenės ir visos šeimos jaustųsi mylimos ir pašauktos priimti tarp mūsų gimusį Jėzų. Viešpatie, suteik savo ramybę ir šviesą visiems, vis dar kenčiantiems nuo neteisybės ir karo.

Kun. Marko
Tarptautinis „Tikėjimo ir Šviesos“ kapelionas
2022 m. Šv. Kalėdos