Įsižiūrėti. Pakeliui į Velykas 2022

Įsižiūrėti

Pakeliui į Velykas

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų,
kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. (Jn 3, 16)

Viešpatie Jėzau, žvelgiu į Tavo rankas, kurios glostė vaikus ir išgydė Jayro dukterį, akląjį Bartimiejų ir Petro uošvę… Dabar perdurtas kryžiaus vinimis.

Žvelgiu į Tavo kojas, išvaikščiojusias daugybę takų Galilėjoje ir Judėjoje… Dabar pervertas žaizdų.

Įsižiūriu į Tavo akis, su liūdesiu pažvelgusias į turtingą jaunuolį; ašarojusias, išgirdus apie Lozoriaus mirtį; su švelnumu žvelgusias į samarietę… O dabar matau jas nejudrias ir užmerktas.

Žiūriu į Tavo lūpas, skelbusias palaiminimus, vardais pašaukusias mokinius ar smerkusias šventyklos prekeivių piktnaudžiavimus… Dabar jos sužeistos ir kruvinos nuo smūgių.

Ir Tavyje, mano Viešpatie ir Mokytojau, aš įžvelgiu visus tuos, kurie šiame pasaulyje yra nukryžiuoti karo, smurto, abejingumo ar atskirties vinimis. Įžvelgiu visus žmones, iš kurių atimta prasmė ir orumas. Tavyje šiandien matau aukas, tuos, kurie beveik visada pralaimi, tuos, nuo kurių nugręžiami veidai.

Tačiau taip pat per Tave pažįstančius ir Tavyje gyvenančius vyrus ir moteris įžvelgiu Tavo Prisikėlimą. Tai žmonės, kurie stengiasi padaryti pasaulį geresnį, kurie šypsosi, dirba ir įsipareigoja.

Padėk mums, „Tikėjimo ir Šviesos“ šeimai, gyventi Tavo Prisikėlimu, būti bendruomenėmis, kurias per Kryžių persmelkia Tavo GYVENIMO APSTYBĖ.

Suteik malonę, kad „Tikėjimas ir šviesa“ būtų SUSITIKIMO vieta, kur per mūsų seseris ir brolius, jų trapumo šerdyje, atrastume Tave GYVĄ.

Duok drąsos ir ryžto būti Tavo prisikėlimo liudytojais mūsų istorijoje, veiklose ir kasdienybėje.

Visada primink mums, kad mirtis netaria paskutinio žodžio, kad savo ir jūsų kasdienybėje su didesniu džiaugsmu ir supratimu galėtume priimti kryžių, kad ir toliau atrastume, jog sunkumai yra galimybės, o neįgalūs žmonės – brangi dovana.

Ačiū, kad taip stipriai mus myli, kad taip radikaliai ir nepakartojamai myli.  Ačiū už Tavo Meilės perteklių. Ačiū, kad mus pirmas pamilai. Ačiū Tau!

Linksmų Velykų!

Raúl Izquierdo García
„Tikėjimo ir Šviesos“ tarptautinis koordinatorius

Šventosios Velykos 2022 m.

Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą,
nes mylime brolius.
Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. (1 Jn 3, 14)

Velykos reiškia „perėjimą“: Jėzus po savo kančios perėjo iš mirties į gyvenimą. Taip pat ir mes galime išgyventi šį perėjimą, jei mylime savo brolius ir seseris. Mūsų „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenėse meilė broliams ir seserims reiškia priėmimą, draugystę, dalijimąsi. Ir tai kasdien mums teikia naują gyvenimą.

Tačiau pastaruoju metu padaugėjo mirties ženklų, ypač mūsų broliams ir seserims ukrainiečiams. Šis baisus karas yra priežastis daugybės kančių ir sunaikinimų. Tačiau Viešpaties Jėzaus Pascha daro mus taikos ir vienybės nešėjais. Iš tiesų, neapykanta ir kerštas neįsivyraus, jei nenuleisime akių nuo nukryžiuoto Jėzaus, rodančio atleidimą Jį nuskriaudusiems žmonėms.

Viešpatie, išmokyk mus kasdien daryti meilės darbus, suteik jėgų saugoti gyvybę ir puoselėti viltį, ypač gyvenantiems skausme ir vienatvėje. Padėk mums kurti geresnį pasaulį – dėl savęs ir dėl visų.

Džiaugsmingų Šventų Velykų!

Kun. Marko
Tarptautinis „Tikėjimo ir Šviesos“ kapelionas