„Dievo mažutėlių” kapelionas paskirtas Vilniaus arkivyskupijos vyskupo pagalbininku

2010 m. vasario 5 d., Šventasis Tėvas Benediktas XVI Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru (pagalbininku) ir tituliniu Sinos (Sinna) vyskupu paskyrė Vilkaviškio vyskupo generalvikarą monsinjorą Arūną Poniškaitį.

Daugiau informacijos –> skaityti