„Aušros žvaigždės“ stovykla Paberžėje 2010 m.

„Jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo Dvasia“ (plg. 1 Kor 3,16)

Gausiu lietumi prasidėjo mūsų bendruomenės vasaros stovykla „Šventosios Dvasios dovanos“. Šiais metais liepos mėn. vėl buvome surinkti į nuostabaus grožio ir jaukumo Paberžę, kur bandėme surasti, suprasti, tapti jautrūs Šv. Dvasios dvelksmui, atnaujindami savo jėgas, pasiryžimus būti ištikimais Dievo vaikais. Nuo pat išlipimo Paberžėje kiekvieno bičiulio, mamos, draugo veide – plačios šypsenos, akyse – didelis džiaugsmas būti ir augti bendruomenėje, kartu ieškoti ir vienas kitam padėti išvynioti Kūrėjo nuolat dovanojamas dovanas, o paskui padrąsinti vienas kitą jomis naudotis! Per 7 dienas – kasdien gilindamiesi į kiekvieną iš 7 šv. Dvasios dovanų – išgyvenome tikrą ir meilės pilną bendrystę. Melsdamiesi, rytais klausydami mūsų kapeliono kun.Erasto ir Sofijos mokymų, kiekvienas dalindamiesi savo patirtimi, žaisdami, piešdami, išgyvendami įdomias ir smagias vakaro programas, eidami Šviesos kelią, dirbdami ir tiesiog būdami drauge, vis labiau stengėmės būti atviri ir priimti tą šventąjį „Ruaсh“… Kaip gera visą savaitę švęsti draugystę su Jėzumi ir vienas kitu! Kokie įstabūs (ir greiti) Dievo darbai: tiek daug džiaugsmo, tiek daug šv. Dvasios vaisių dar būnant stovykloje! Išvažiavome jau kitokie: kaip ir apaštalai, kuriuose po Sekminių išnyko baimė ir jie tarė: „Dievas su mumis“, taip ir mes, Jo šventu „kuru“ atnaujinti, užpildyti, pastiprinti, keliausime ir toliau vis labiau stengdamiesi išlaikyti savo širdyse Jo Meilės ugnį ir Ja dalintis, būti nuolankiais Tikėjimo ir Šviesos vaikais…

Stovyklos įspūdžiais pasidalino Viktorija