„Galilėjos žvejų” stovykla Vajasiškyje 2010 m.

„Jėzus Kristus – kelias pas Tėvą Šventojoje Dvasioje”

Jau trečius metus iš eilės stovyklos laiką leidome kartu su Betzatos” bendruomene prancūzo eremito Patriko namuose, Vajasiškyje. Po pasitarimo metu vykusių svarstymų galiausiai priėjome prie kompromiso ir stovyklos pavadinimu išsirinkome bendrą troškimų kompiliatą – Šv. Trejybę. Tema skambėjo taip: Jėzus Kristus – kelias pas Tėvą Šventojoje dvasioje”.

Kiekvieną rytą pradėję malda ir pasistiprinę žemišku maistu klausėmės Patriko mokymų. Žingsnis po žingsnio vis labiau ir giliau pasinėrėme į Šv. Trejybės slėpinį, tuo pat metu suprasdami, jog vis dėlto tai yra slėpinys ir iki galo to neįmanoma suvokti protu. Svarbiausia, mokytis gyventi, patirti ir skleisti dievišką meilę, kuri gimsta Šventojoje Dvasioje, susidūrus dviem galingom jėgom – Tėvo ir Sūnaus meilei. Kada jos abi susiduria, įvyksta sprogimas ir išsilieja Šventoji Dvasia. Tuomet mes, jos pripildyti, galime mylėti taip, kaip Tėvas myli Sūnų ir Sūnus myli Tėvą. Atrodo paprasta, tačiau vis dėlto tai lieka svarbiausiu iššukiu mūsų kasdienybėje.

Džiaugiamės, kad ištikimai (netgi 6 dienas iš 7) su mumis kartu buvo ir kapelionas kun. Arnoldas. Galėjome klausytis jo padrąsinančių homilijų ir apmąstymų Rožinio procesijos, adoracijos, kojų plovimo liturgijos bei maldų metu. Vienai dienai taip pat buvome išvykę aplankyti Tiberiados brolių bendruomenės Baltriškėse. Brolis Egidijus priminė apie džiaugsmo ir šlovinimo misiją krikščionio gyvenime, ragino mus nepamiršti nuolat dėkoti Dievui ir šlovinti Jį savo kasdieniuose gyvenimuose. Na, o džiaugsmą realizuoti turėjome galimybę tuoj pat po brolio Egidijaus pasidalinimo ir šokio, priėję ir prisilietę prie asiliukės Riešutės.

Po savaitės stovykloje mėgavomės ne tik geromis emocijomis, bet ir sustiprėjusiu tarpusavio ryšiu, gilesniu vienas kito pažinimu. Dar kartą Dievas labai aiškiai parodė, jog svarbiausia vienas kitą mylėti ir priimti tokius, kokie esame. Juk visi mes – nuostabūs Dievo vaikai, unikalūs ir nepakartojami

Eglė