Popiežiaus Pranciškaus žinia „Tikėjimui ir Šviesai“

Tarptautinio „Tikėjimo ir Šviesos“ judėjimo įkūrimo 50-mečio jubiliejaus proga popiežius Pranciškus siunčia savo nuoširdžius ir tėviškus sveikinimus, reikšdamas gilų džiaugsmą jūsų dosnia veikla palaikant žmones turinčius negalią, jų šeimas ir draugus.

Šventasis Tėvas tikisi, kad ši svarbi sukaktis paskatins dar labiau  atnaujinti dėmesį šiai pagirtinai veiklai ir taps galimybe vis dosniau įsipareigoti meilės gyvenimui ir tiems, kurie patiria didelius sunkumus.

Šventų Velykų iškilmės proga Šventasis Tėvas meldžia gausių dangaus dovanų visiems dalyvaujantiems šio įvykio šventime. Tebus tai didesnės malonės ir tikro evangelinio liudijimo galimybė.

Iš visos širdies Šventasis Tėvas siunčia savo apaštalinį palaiminimą visiems bendruomenės nariams ir jų šeimoms, taip pat ir visam judėjimui.

2021 m. kovo 30 d., Vatikanas

Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin