Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių 20-metis. Pasilikite mano meilėje!

Gausus „Tikėjimo ir Šviesos“ piligrimų būrys iš visos Lietuvos (apie 170 žmonių) paskutinį 2011 m. vasaros savaitgalį (rugpjūčio 26–28 d.) atvyko į Šiluvą švęsti bendruomenės jubiliejaus, savo 20-tojo gimtadienio. Pirmõsios bendruomenės Lietuvoje gimimas (1991 m.) susijęs su pasaulinės „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės įkūrėjo Žano Vanjė atvykimu į Lietuvą. Prieš dvidešimt metų Lietuvoje pasėtas „Tikėjimo ir Šviesos“ grūdas atnešė gausių vaisių: šiuo metu skirtinguose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Marijampolėje, Kretingoje ir Klaipėdoje) jau gyvuoja dešimt tokių bendruomenių, vienijančių žmones, turinčius įgimtą proto negalią, jų šeimos narius ir draugus, dažniausiai jaunimą.

„Tikėjimo ir Šviesos“ judėjimas gimė 1971 m. Prancūzijoje Žano Vanjė (Jean Vanier) ir Marijos Elen (Marie-Helene Mathieu) dėka. Per 40 gyvavimo metų bendruomenė pasklido po visus pasaulio žemynus (jau yra apie pusantro tūkstančio bendruomenių) taip atverdama žmonijai protiškai neįgalaus asmens dovanas, jo išskirtinę vertę ir ypatingą misiją. Šias bendruomenes augina ir stiprina tikėjimas, todėl neatsitiktinai „Tikėjimo ir Šviesos“ jubiliejus buvo švenčiamas Šiluvoje, o temai pasirinktas Jėzaus kvietimas „Pasilikite mano meilėje!“ (Jn 15, 9b)

Į „Tikėjimo ir Šviesos“ jubiliejaus iškilmes Šiluvoje susirinko bendruomenės draugai bei svečiai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Pirmą kartą Lietuvoje svečiavosi ir mokymus vedė tarptautinis „Tikėjimo ir Šviesos“ koordinatorius Gilenas (Ghislain du Chene) iš Prancūzijos. Į šventę atvyko ir Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, ištikimai lydintis „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenę nuo jos gyvavimo pradžios Lietuvoje. Bendruomenės jubiliejų kartu šventė ir dabartinis Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių kapelionas Ramūnas Mizgiris OFM  bei kiti bendruomenes palydintys ganytojai.

Per jubiliejaus atidarymo renginį Lietuvos bendruomenių atsakingoji Kristina Jašinauskaitė, pasakodama ir rodydama skaidres, kvietė prisiminti bei dėkoti už visus „Tikėjimo ir Šviesos“ susitikimus bei įvykius, bendruomenės išgyventus per 20 metų. Bendruomenės istorija savyje talpina ir kiekvieno žmogaus nepakartojamą istoriją, todėl visi kartu žiūrėdami į skaidres su nuotraukomis, galėjo prisiminti ir savo asmeninę šventą istoriją, prasidėjusią bendruomenėje prieš dvidešimt, dešimt metų ar tik prieš pusmetį. Peržengusi 20-mečio slenkstį, „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenė jau pasiekė pilnametystės amžių ir įžengė į trečią dešimtį. Per šį jubiliejų dėkota ne tik už praeities dovanas, bet ir kviesta pamąstyti apie bendruomenės ateitį.

Penktadienio vakarą „Tikėjimo ir Šviesos“ piligrimai keliavo paskui Prisikėlusįjį Kristų vis kitoje Šiluvos vietoje sustodami apmąstyti kurią nors Šviesos kelio stotį. Stočių apmąstymus parengė kunigai Ramūnas Mizgiris ir Žydrūnas Kulpys. Ilga žmonių eisena su žvakelėmis rankose ir giesmėmis lūpose pajudėjo nuo Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos, o paskui Šiluvos miestelio ir kaimo keliukais priartėjo prie Apsireiškimo koplyčios. Kryžiaus kelią pratęsiantis Šviesos kelias kviečia kiekvieną į asmenišką susitikimą su Prisikėlusiuoju, kad kartu su Juo galėtų pereiti iš mirties į gyvenimą, iš tamsos į šviesą, iš nevilties į džiaugsmą.

Šventinį šeštadienio vakarą Šiluvos aikštėje buvo parodyta pantomima, pasakojanti apie Dangiškojo Karaliaus svajonę sukurti tokį pasaulį, kuriame visi būtų laimingi. Bet tai įgyvendinti nėra paprasta netgi Karalių Karaliui. Jis liūdi ir jaučiasi bejėgis, kai žmogus nenori kartu bendradarbiauti. Vis dėlto pasaulyje galima aptikti šios svajonės išsipildymo pėdsakų. „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės yra lyg Dievo Karalystės salelės šioje žemėje. Pasipuošę karūnomis, visi kartu ir kiekvienas atskirai šį šventinį vakarą patyrė, kad yra besąlygiškai mylimi Dangiškojo Karaliaus vaikai. Paskui Dangaus Karalystės karalaičiai vaišinosi gimtadienio tortu su dvidešimt žvakučių, tada šoko, žaidė ir klausėsi Šiluvos klebono Erasto Murausko gitara atliekamų dainų. Nutilus įspūdingam fejerverkui ir Šiluvos padangėje įsižiebus rugpjūčio žvaigždynams, šventinį vakarą „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenė užbaigė padėkos malda visatos ir žmonijos Kūrėjui.

Sekmadienį vidudienio šventosios Mišios buvo aukojamos Šiluvos aikštėje. Į jas susirinko ne tik visos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės, bet ir didelis maldininkų būrys, tą dieną atvykęs į Šiluvą švęsti Padėkos už Lietuvos laisvę šventės. Iškilmingas šventąsias Mišias aukojo kardinolas Audrys Juozas Bačkis kartu su kitais Lietuvos vyskupais bei kunigais. Sekmadienio homiliją sakęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pabrėžė, kad Švč. Mergelė Marija yra negalimų dalykų Motina. Šv. Mišių pabaigoje „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių atstovams buvo suteikta galimybė paliudyti aikštėje susirinkusiems piligrimams apie „Tikėjimo ir Šviesos“ judėjimą.

Baigiantis jubiliejaus šventimo iškilmei, Šiluvos kultūros namuose susirinkusioms „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenėms J. E. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis palinkėjo trijų dalykų: pasitikėti Dievu, pasitikėti savimi ir pasitikėti kitais. Paskui J. E. Kardinolas asmeniškai palaimino kiekvienos bendruomenės atsakingąjį su bičiuliu, tokiu būdu per juos suteikdamas ypatingą palaiminimą ir visoms Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenėms.

„Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenėse žmonės su proto negalia, jų tėvai ir draugai savo skirtingomis dovanomis ir patirtimis praturtina vieni kitus, susidraugauja ir patiria džiaugsmą, kad gali mylėti ir būti mylimi tokie, kokie yra. Pasilikime Dievo, Mergelės Marijos ir vieni kitų širdyse, kad Karalių Karaliaus svajonė žemėje galėtų išsipildyti.

Rima iš „Vynmedžio“ bendruomenės

Akimirkos iš “Tikėjimo ir Šviesos” jubiliejaus šventimo