„Tikėjimo ir Šviesos“ provincijos asamblėja Slovakijoje 2010

Iš penkių pasaulio šalių (Rusijos, Gruzijos, Čekijos, Slovakijos, Lietuvos) ir daugybės miestų bei miestelių suplaukė trisdešimt aštuonios „Tikėjimo ir Šviesos“ valtelės į vieną uostą. Tokie dideli tarptautinės „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės susitikimai vyksta kas ketverius metus. Minėtosios šalys sudaro vieną „Tikėjimo ir Šviesos“ provinciją, kuriai šiuo metu priklauso trisdešimt aštuonios bendruomenės. Nors ši provincija vadinama „Tarp jūrų“ (Medzi moriami), 2010 m. asamblėja įvyko tarp nuostabių Slovakijos kalnų Škutovky vietovėje. Šių metų susitikimo tema – Nojaus arka, o tikslas – provincijos atsakingojo rinkimai. Į Nojaus arką atlėkė, atšuoliavo ilgaausiai, ilgakojai, ilgakakliai. Atskriejo sparnuoti ir besparniai, spalvoti ir bespalviai. Atšliaužė vikrūs ir lėti, dideli ir visai maži, drąsūs ir baikštūs… Nojus džiūgavo matydamas tokią Dievo kūrinių įvairovę savo laive.

„Tikėjimo ir Šviesos“ piligrimai iš Lietuvos pajudėjo ankstyvą rugpjūčio 15 d. rytą. Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų dieną sustojome švęsti mišių Krokuvos bažnyčioje, kurioje melsdamasis savo pašaukimą atpažino būsimasis popiežius Jonas Paulius II. Mišias aukojo mūsų šalies kapelionas Ramūnas, taip pat tėvas Jacekas ir brolis Kazimieras, kurie kartu su mumis vyko į provincijos asamblėją. Prie Viešpaties stalo pasistiprinę, toliau tęsėme kelionę. Išvažiuojant iš Lenkijos, saulės nušviestą kelią pasivijo stipri liūtis, o lygumų kraštovaizdį pakeitė kalnuotas reljefas. Beveik vidurnaktį pasiekėme geografinį kelionės tikslą.

Visą savaitę „Tikėjimo ir Šviesos“ provincijos laivą palaikė Dievo malonės bangos: ištikimas kasdienės maldos ritmas, kartu švenčiama liturgija, rožinio karoliukų varstymas. Bendražmogiškas skausmas ir buvimo kartu džiaugsmas suvienijo skirtingų tautų, kalbų, religijų, kultūrų, įvairių galių ir negalių žmones. Vieni kitų artumoje galėjome išgyventi Dievo vaikų, sukurtų pagal Jo paveikslą ir panašumą, grožį. Esu tikra, kad būtent dėl to ši savaitė buvo tokia įspūdinga, ypatinga ir džiaugsminga.

„Nuo ryto aušros iki vakaro žaros“ vyko intensyvus gyvenimas: liudijimai, formacijos tėvams ir draugams, dirbtuvėlės, giesmių repeticijos, šalių prisistatymai, cirko artistų ir šokėjų pasirodymai. Iš arčiau vieni kitus pažinti ir labiau susidraugauti galėjome kasdien susirinkdami į įvairiatautes pasidalinimų grupeles.

„Tikėjimo ir Šviesos“ laivas paprastai nestovi vienoje vietoje, bet plaukioja po gyvenimo jūras ir vandenynus. Vis dėlto kas kelerius metus jis atplaukia į uostą, kad ištirtų ir įvertintų įveiktą kelią, kad susidarytų ateities žemėlapį ir išsirinktų atsakinguosius, kurie vestų bei lydėtų bendruomenių laivelius. 2010 m. provincijos asamblėjos rinkimus vedė Darius Chmieliauskas, o rinkimų eigą stebėjo tarptautinis koordinatorius iš Prancūzijos. Po kelias dienas trukusių svarstymų, diskusijų ir balsavimų, buvo pristatyta naujai išrinktoji provincijos atsakingųjų taryba. Olia iš Rusijos ir Magda iš Čekijos sutiko būti „Tikėjimo ir Šviesos“ provincijos „Tarp jūrų“ pagrindinėmis koordinatorėmis. Viešpatie, laimink jas ir visus šios provincijos atsakinguosius!

Ypač daug palaiminimų būta paskutiniąją dieną. Prieš visiems išsiskirstant, buvo parodytas trumpas vaidinimas, kuriame bendruomenės įkūrėjas Žanas Vanjė laimino kiekvieną, išdrįsusį įžengti į „Tikėjimo ir Šviesos“ laivelį. Išlydint vieniems kitus, būta daug dėkingumo ir apsikabinimų. Per šią savaitę spėjome susidraugauti ir tapti vieni kitiems artimi: naujų bičiulių, tėvų ir draugų veidai bei vardai liks mūsų širdyse, o ištiesta ranka primins prilaikančią Dievo ranką. Atvykusius į šį susitikimą mus pasitiko, o išvykstančius išlydėjo didelė vaivorykštė – kaip sandoros tarp Dievo ir žmogaus ženklas. Tegu Šventosios Dvasios vėjas plukdo „Tikėjimo ir Šviesos“ laivelius link Dievo karalystės žemėje.

Rima iš „Vynmedžio“ bendruomenės