2010 m. Advento rekolekcijos „Tai jūsų neturtas traukia Jėzų“

Tai mūsų neturtas traukia Jėzų…

2010 m. lapkričio 26-28 d., Advento išvakarėse, visos Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės susirinko į Trinapolio rekolekcijų namus, esančius Vilniuje, dalyvauti šalies kapeliono br. Ramūno vedamose rekolekcijose „Tai jūsų neturtas traukia Jėzų“.

Br. Ramūnas visiems priminė Advento – Jėzaus laukimo meto – reikšmingumą krikščionio gyvenime. Mokymuose buvo kalbama apie tylą, kuri įprasmina metą, kai galime išgirsti Viešpaties balsą savo širdyse, apie atsivertimo malonę, kuria Šv. Paulius dalinasi savo paliktuose laiškuose. Br. Ramūnas kalbėjo apie atsivertimo ir tikėjimo paralelę, kurioje viena negalima be kito. Tai parodė ir Betliejaus piemenėliai, atsivertę susitikimo su mažuoju Kristumi metu, tai yra, atsivertę tikėdami, jog Avinėlis yra tikrasis ganytojas, kuris išgelbės juos iš neturto, atstūmimo ir paniekos.

Šiose rekolekcijose ne tik br. Ramūno mokymai gaivino širdis, bet ir susitikimo džiaugsmas. Buvo gera pamatyti senus draugus, pasidalinti kuo gyvename šiandien, čia ir dabar. Į rekolekcijas susirinko beveik visos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės – „Jūros žvaigždė“ iš Klaipėdos, „Nazaretas“ iš Kretingos, „Dievo mažutėliai“ iš Marijampolės, „Aušros žvaigždė” ir „Garstyčios grūdelis” iš Kauno, „Dievo sodas“, „Vynmedis“ ir „Galilėjos žvejai“ iš Vilniaus. Džiaugsmo dvasią padaugino paskutinę rekolekcijų dieną atvykęs kardinolas, kuris aukojo šv. mišias bei kartu šlovino Viešpatį giesmėmis.

Dėkojame Dievui už kartu praleistą laiką, paprastus ir kartu gilius apmąstymus iššaukiančius br. Ramūno mokymus bei, labiausiai, už Tėvo meilę, kuria Jis mus pamilo ir padovanojo savo sūnų. Maranata…

Eglė iš „Galilėjos žvejų“ bendruomenės