Pastebėti kitą

Saulei ketveri. Susitikimo metu ji vis sukasi vidury, arba susiradusi žaislų kur nors patogiai įsikuria. Visi sėdime ratu. Ilgą laiką nesimatę, dalijamės savo naujienomis, svarbiausiais išgyvenimais. Ne visi jie džiaugsmingi. Larisai dėl kažko skauda širdį, ir ji to neslepia. Saulė palieka savo žaidimus, prieina ir pakėlusi galvytę tyliai žvelgia į akis, o paskui prisiglaudžia ir švelniai paglosto…

Pasibaigus tam pačiam susitikimui, rengiamės ir ruošiamės išeiti. Žiema. Kol viską apsirengi, užtrunka… Saulė laukia ir stebi mane… Staiga susirūpinusi ima rankutėmis rodyti, kad reikia apsivynioti šaliką. :)