Provincijos „Tarp jūrų“ kalėdinis sveikinimas

Brangūs ir mieli mūsų bendruomeniečiai!

Sveikiname jus, visą mūsų provinciją „Tarp jūrų“ ir tarptautinį „Tikėjimą ir Šviesą“ su šventomis Kalėdomis!

Laimingų Kalėdų! Šviesių Kalėdų! Džiaugsmingų Kalėdų!

Manome, kad kiekvieno jūsų širdyje jau paklotas šienas, kad jau paruošta vieta užgimusiam Jėzui. Kad Kūdikėlis galėtų sušilti, tebūna šilta jūsų širdyse.

Visą laiką meldžiamės už jus ir už visus, kurie šiuo neįprastu laiku jaučiasi vieniši ir apleisti. Tikimės, kad Naujais metais visos mūsų bendruomenės vėl galės gyvai susitikti, kad pagaliau pasimatysime, apsikabinsime, drauge išgersime arbatos ir išsikalbėsime lig valiai. Linkime visada, net tada, kai bendruomenė neturi galimybės susitikti nors per zoom‘ą, likti ištikimiems vienas kitam bei „Tikėjimui ir Šviesai“. Melskitės vieni už kitus. Melskitės drauge, kai nutinka kažkas gąsdinančio ar nesuprantamo, – tai išlaikys mus vienybėje. O mes meldžiamės, kad karantinas neatitolintų ir neatskirtų mūsų vienas nuo kito, kad, kaip ir anksčiau, išliktume artimi, o bendruomenės tvirtos ir netgi atsirastų naujos. Prašome maldų už besikuriančia bendruomenę Baltarusijoje.

Linkime jums visiems sveikatos ir geros nuotaikos, ypač tiems, kurie šiuo metu sergate ar serga jūsų artimieji. Visada atsiminkite, kad Viešpats mus myli ir daro stebuklus. Dėkojame mūsų Viešpačiui Dievui už stebuklingą tėvo Tomo iš Lietuvos ir Natalijos iš Maskvos išgydymą. Linkime jums drąsaus ir plataus žvilgsnio, kad išvystumėt Dievo gailestingumą. Tegu niekada neišblės jūsų viltis. O mes visada šalia – visi jūs mūsų maldose.

Aplinkui pandemija. Kiekvienas turi daug baimių dėl jos, tačiau gyvenimas tęsiasi. O jis kaip ir anksčiau pilnas džiaugsmo: bendruomenėse gimė naujų vaikų, o kiti ūgtelėjo; kažkas išmoko kepti sausainius, o kažkas įsisavino zoom‘ą; o kažkam dabar ant kelių jaukiai drybso katinas. Linkime išlaikyti giedrą žvilgsnį ir jautrią, dėkingą širdį, kad tie maži džiaugsmai suteiktų jėgų nugalėti nuovargį ir beprasmybės jausmą. Tebūna daugiau šviesos jūsų gyvenime ir aplinkoje. Priminkite, kad po Kalėdų diena pradeda ilgėti, greičiau nušvinta ir vėl pasirodo saulė.

Norėtume apkabinti kiekvieną iš jūsų . Taip, dabar tai neįmanoma, bet siunčiame jums savo širdžių šilumą ir užjaučiame tuos, kuriems sunku išgyventi karantiną ir izoliaciją. Dažniau skambinkite savo draugams – tai juos pradžiugins.

Linkime daug daug laimės. Tesaugo jus Viešpats. Su šventomis Kalėdomis!

Jūsų provincijos taryba:

Olia ir Olia, Jana, Petra ir Hana, Silvija, Katia, Kira ir Paša, Eka ir Marija, ir Nina, kuri verčia visus mūsų susitikimus.