„Galilėjos žvejų“ stovykla Vajasiškyje 2009 m.

Šią vasarą bendruomenė stovyklavo drauge su Betzatos bendruomėne prancūzo Patriko sodyboje, Vajasiškyje. Bendrystę išgyvenome per temą „Mes – Dievo bažnyčia”, kurią atskleisti savo paskaitomis padėjo Patrikas ir mūsų šalies kapelionas br. Ramūnas. Priklausome didžiulei Kristaus bendruomenei, drauge su jau iškelevusiais mūsų artimaisias, drauge su šventaisiais… Galime vienas kitą palaikyti, sustiprinti ir džiaugtis įstabiais Dievo darbais, juk esame to paties kūno nariai! Kai skauda vienam, skauda visiems. Jėzaus sakė, jog turime džiaugtis su besidžiaugiančiais ir verkti su liūdinčiais. Nešiojamės su savimi šią pareigą ir kartu malonę būdami tos pačios Bažnyčios šeima.