„Galilėjos žvejai” atšventė 10-ties metų jubiliejų!

2009 m. birželio 13 d. Vilniaus „Galilėjos žvejų” bendruomenė atšventė savo 10-ties metų sukaktį!